Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Đăng ký kinh doanh Quảng Trị- những bước cải tiến mới

12/05/2023 08:02:00

Nhằm mục đích đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm giảm thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, tiến tới cùng tỉnh nhà xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Sở. Cụ thể:

- Về tuyên truyền quy định pháp luật trong lĩnh vực ĐKKD: Để người dân, doanh nghiệp cập nhật, nắm bắt được các quy định về ĐKKD, phòng ĐKKD tiếp tục phổ biến, hướng dẫn bằng văn bản trong quá trình thẩm định hồ sơ, đăng tải các quy định pháp lý lên trang thông tin điện tử của Sở và hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/1/2019. Đặc biệt cùng với việc thực hiện quá trình Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, năm 2022 phòng ĐKKD đã tham mưu cho Sở ký kết Thỏa thuận hợp tác với Chi nhánh Viettel Quảng Trị triển khai thí điểm đăng ký doanh nghiệp qua mạng tại các cửa hàng Viettel trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đây là nội dung mới của Luật Doanh nghiệp 2020. Việc thực hiện Biên bản thỏa thuận sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm chi phí và thời gian cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, tăng tỷ lệ nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, góp phần cải thiện chỉ số Gia nhập thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị.