Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Hội nghị tập huấn về chủ đề giới và môi trường

03/06/2016 08:00:00

Được sự đồng ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị, ngày 3/6/2016, tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Đông Hà, Ban Quản Lý Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông kết hợp với Tư vấn Hỗ trợ Quản lý dự án và Phát triển năng lực, đào tạo (PMSCD) đã tổ chức hội nghị tập huấn về chủ đề Giới và Môi trường.

Ông Trần Đức Tâm. Giám đốc sở KH&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Trong quá trình thực hiện các dự án của ADB, ngoài việc đảm bảo sự hài hòa các quy định, thủ tục giữa Chính phủ Việt Nam và ADB thì các chiến lược phát triển bền vững về môi trường và các chính sách bảo vệ xã hội luôn được chú trọng. Giới và bảo vệ môi trường là hai chủ đề quan trọng và xuyên suốt trong các hoạt động được thảo luận và thống nhất trong thiết kế ban đầu của Dự án cũng như được quy định cụ thể trong việc tuân thủ các điều khoản của Hiệp định vay. Đây là hai chủ đề mang tính thời sự hiện nay luôn được đề cập trên các diễn đàn cấp quốc gia, cấp khu vực và cả trên toàn thế giới bởi nó mang tính toàn cầu và phổ cập.
 Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, các sở  ban ngành cấp tỉnh liên quan, đại diện chính quyền các đô thị hưởng lợi thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa , các phòng ban chuyên môn, các chuyên gia tư vấn PMSCD và cán bộ BQLDA.  
Buổi sáng  bà Rachel, Chuyên gia quốc tế về môi trường của Tư vấn Hỗ trợ quản lý và phát triển năng lực, đào tạo (PMSCD) đã trình bày về chính sách bảo vệ xã hội nói chung và chính sách bảo vệ môi trường nói riêng của ADB, yêu cầu về đánh giá tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu trên tất cả các khía cạnh: không khí, nguồn nước, môi trường sống và sinh kế cũng như cơ chế giải quyết khiếu nại. Kế hoạch quản lý môi trường và các biện pháp giảm thiểu tác động là một phần không thể thiếu trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu đối với các dự án xây dựng hạ tầng của dự án. Chuyên gia cũng đã trình bày các biện pháp giảm thiểu trong các lĩnh vực xói mòn đất, tiếng ồn và bụi, xử lý đất đá và công trường tạm thời, xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng, dịch vụ tiện ích và năng lượng, an toàn và sức khỏe cho cộng đồng và công nhân, chặt bỏ cây, thản thực vật và phục hồi lại công trường, v,v. Thông điệp chung là các vấn đề về môi trường cần được quan tâm trong tất cả các công đoạn thực hiện của dự án, đặc biệt là từ công đoạn thiết kế ban đầu.
Buổi chiều, bà Phan Thị Hoài, Chuyên gia trong nước về giới của Tư vấn Hỗ trợ quản lý và phát triển năng lực, đào tạo (PMSCD)  đã trình bày các chủ đề về giới và giới tính, vai trò giới, phân biết đối xử về giới, công bằng giới và  lồng ghép giới, Chính sách về giới của Chính phủ Việt Nam và ADB cũng như  các kế hoạch hành động giới, giới được lồng ghép như thế nào trong các hoạt động của Dự án và vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong dự án.  Thông điệp chung là các chính sách và hoạt động phát triển không thể thành công nếu không lồng ghép yếu tố giới, vì vậy, lồng ghép vấn đề giới vào các chính sách và chương trình phát triển là một trong những chiến lược quan trọng của Chính phủ Việt Nam cũng như của các nhà tài trợ, các tổ chức hoạt động về phát triển tại Việt Nam. Thời gian còn lại dành cho các phiên thảo luận nhóm chuyên sâu và trao đổi ý kiến
Cả hai chủ đề trên đã được các Chuyên gia của Tư vấn PMSCD nghiên cứu kỹ, trình bày tốt, cụ thể, rõ ràng , có phần đề dẫn, có phần tóm tắt kết quả trình bày và phần củng cố kiến thức thông qua các bài tập thảo luận nhóm dành cho cả chủ đề môi trường và giới áp dụng vào các tiểu dự án cụ thể trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa. Đây là phương pháp cùng tham gia đã chứng minh hiệu quả thông qua các lớp đào tạo, tập huấn của Dự án cho đến nay.  Kết quả thảo luận nhóm chứng tỏ các kiến thức và nhận thức về hai chủ đề trên đã được các đại biểu tham gia lĩnh hội, tiếp thu và phản hồi rất tích cực, từ diễn đàn này các kiến thức về môi trường, bảo vệ môi trường, các kiến thức về giới, bình đẳng giới một lần nữa được nhắc lại, được củng cố, được mở rộng và được chia sẻ giữa các bên liên quan, các đơn vị đối tác, Chính vì vậy, mục tiêu đặt ra ban đầu của hội nghị tập huấn đã đạt được kết quả tốt đẹp. Kết thúc Hội nghị tập huấn, Điều phối viên Dự án đã kiến nghị các giải pháp thực hiện đối  với bên liên quan tham dự Hội nghị để hiện thực hóa các kết quả thu được ban đầu của Hội nghị. Đây là một quá trình giao thoa, tương tác hỗ trợ lẫn nhau của tiến trình xây dựng và phát triển năng lực, nâng cao kinh nghiệm quản lý và thực hiện dự án cho cán bộ dự án nói riêng và các bên liên quan nói chung. 

Tác giả bài viết: Lê Đức Hoàng, Điều phối viên Ảnh: Cao Viết Chính, cán bộ VP

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ