liên hệ lĩnh vực đầu tư công - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Insert title here

Lĩnh vực Đầu tư công

1. Lĩnh vực Kinh tế
Đơn vị phụ trách: Phòng Kinh tế ngành

Số điện thoại: 0233.3851.476

Email: kinhtenganh@quangtri.gov.vn

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Đơn vị phụ trách: Phòng Khoa giáo, Văn xã

Số điện thoại: 0233.3555.879

Email: khoagiaovanxa@quangtri.gov.vn