Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

DỰ THẢO QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG TRỊ THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

12/10/2022 08:57:00

Bấm vào link sau: <https://drive.google.com/drive/folders/1qqR2L5fUtye9rXlFGnxKsP5zfRb4wsOt>

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ