Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Lấy ý kiến dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Trị, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

20/10/2022 14:34:00

Vui lòng quét mã QR theo công văn đính kèm hoặc bấm vào link dưới đây để lấy thông tin dự thảo.

https://drive.google.com/drive/folders/1qqR2L5fUtye9rXlFGnxKsP5zfRb4wsOt?zarsrc=1303

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ