Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Thông báo tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023.

19/02/2024 15:19:00

Nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị thông báo đến quý cơ quan tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023 chi tiết tại file gửi kèm./.

Thông báo gửi kèm tại đây

Chi tiết theo địa bàn

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ