Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Thông báo khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

17/05/2024 14:24:00

Thực hiện Quyết định số1112/QĐ-UBND  ngày 10/5/2024 của  UBND tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng  dịch vụ công quốc  gia,  Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Trị năm 2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tích hợp 106 TTHC đủ điều kiện cung cấp DVCTT toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.quangtri.gov.vn .

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo và khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở (có danh mục kèm theo).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc chưa rõ, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ bộ phận hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: số 22 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà; số điện thoại: 0233.3636999) để được hướng dẫn.

 Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của Quý cơ quan, đơn vị./.

Danh mục DVCTT toàn trình tại đây

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ