Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Xếp hạng các nhà thầu xây lắp giao thông thông tin thiết thực cho dự án GMS.

13/05/2016 07:55:00

Công bố kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Ngày 13/5/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT về việc công bố kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Theo đó, công bố danh sách kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư năm 2015 như sau: Nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu gồm 406 nhà thầu; Nhà thầu xây lắp trung bình gồm 48 nhà thầu; Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu gồm 26 nhà thầu.Kết quả đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp là một trong các thông tin để tham khảo xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư xây dựng công tình giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với các nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu nhưng chưa đến mức phải chấm dứt Hợp đồng, các Chủ đầu tư, Ban QLDA phải có biện pháp xử lý nhà thầu theo thẩm quyền để khắc phục kịp thời hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý nhà thầu theo quy định, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của gói thầu dự án.

Các tiêu chí đánh giá nhà thầu xây lắp chủ yếu dựa trên những diễn biến thực tế trong quá trình thi công như việc huy động nhân sự, tài chính, máy móc, thiết bị, khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ; các vấn đề về quản lý chất lượng, an toàn lao động, đảm bảo môi trường,...Vì vậy, để là những thông tin rất thiết thực để tham chiếu trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng đối với dự án GMS.

Tác giả bài viết: Phòng Thẩm định - sở KH&ĐT

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ