Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Tài liệu hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Nông nghiệp và sản xuất Công nghiệp

25/10/2022 10:35:00

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Các hoạt động chuyển đổi số (CĐS) có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số - Cục Phát triển Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), dưới sự bảo trợ chuyên môn của Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã xây dựng tài liệu hướng dẫn CĐS cho doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Nông nghiệp và sản xuất công nghiệp. 
Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm đến các tài liệu nói trên tham khảo tại địa chỉ: https://digital.business.gov.vn/tai-lieu-bao-cao-2/

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ