Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Chi trả hổ trợ GPMB tái định cư

27/10/2016 08:03:00

Chi trả hổ trợ GPMB tái định cư thuộc dự án GMS – Khẳng định sự thành công bước đầu của dự án

Sau một thời gian dài triển khai công tác GPMB thực hiện đo vẽ địa chính, kiểm đếm chi tiết, tại 7 tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà và 17 tuyến đường tại huyện Hướng Hoá cùng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Lãnh đạo sở KH&ĐT, BQLDA, sự vào cuộc của các cấp Chính quyền, sự nỗ lực kiên trì của các cán bộ làm công tác GPMB Dự án, cũng như các đơn vị đo vẽ địa chính và đơn vị thực hiện kiểm đếm.
Tiếp theo các Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016, của Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ về việc phê duyệt phương án kinh phí bồi thường, hổ trợ để tái định cư, giải phóng mặt bằng tuyến đường Thanh Niên và Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà về phê duyệt phương án kinh phí bồi thường, hổ trợ để tái định cư giải phóng mặt bằng tuyến đường Phường 2 đi Đông Lương - Đông Lễ, thuộc Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) tỉnh Quảng Trị, trong các ngày từ 12 đến 14 tháng 10 năm 2016, BQLDA đã phối hợp với các Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh và TTPTQĐ thành phố Đông Hà cùng với chính quyền địa phương đã tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các hộ bị ảnh hưởng trên tuyến đường Thanh Niên đoạn đi qua địa bàn thôn Phi Thừa và Kim Đâu của xã Cam An, huyện Cam Lộ và địa bàn phường 2; khu phố 8 phường Đông Lễ trên tuyến đường Phường 2 đi Đông Lương - Đông Lễ thuộc Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị
Tại các địa bàn chi trả 100% người dân nhận tiền đền bù thiệt hại, thể hiện sự vui vẻ, phấn khởi và cam kết bàn giao mặt bằng sớm trước  thời hạn, và mong muốn dự án sớm triển khai công tác thi công. Việc chi trả kinh phí bồi thường hỗ  trợ thiệt hại trong công tác GPMB, tái định cư được thực hiện là một bước khẳng định sự thành công ban đầu trong công tác GPMB-TĐC vốn được xác định là một tiến trình khó khăn, phức tạp và lâu dài.

Tác giả bài viết: Cao viết Chính và nhóm GPMB

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ