Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

03/02/2024 10:12:00

Chiều ngày 01/02/2024, Ban Chỉ đạo Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; Đ/c Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nam, Lê Đức Tiến; các đ/c trong Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc CCHC, Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; các đ/c Bí thư Thành ủy, Huyện ủy, Thị ủy các huyện, thành phố, thị xã và đại diện cơ quan Đài, Báo, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Theo kết quả công bố, tổng điểm số PCI năm 2022 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI tỉnh Quảng Trị chỉ đạt 61,26 điểm (giảm 2,07 điểm so với năm 2021); xếp hạng thứ 59/63 tỉnh, thành phố. Trong 10 chỉ số thành phần của PCI thì có 4 chỉ số tăng điểm, 6 chỉ số giảm điểm; 4 chỉ số tăng thứ hạng, 1 chỉ số giữ nguyên thứ hạng và 5 chỉ số giảm thứ hạng thứ hạng so với năm 2021.

Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện trong năm 2023 cũng như những vướng mắc, khó khăn còn tồn tại trong quá trình thực hiện các giải pháp về môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh một số nhiệm vụ chủ yếu để chỉ đạo trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới; Sở Giao thông vận tải chia sẻ kinh nghiệm để đạt được các chỉ số CCHC và hoàn thành nhiệm vụ cao của ngành; Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kết nối chia sẻ dữ liệu số phục vụ người dân và doanh nghiệp; UBND thành phố Đông Hà chia sẻ giải pháp tăng cường nhận thức của người dân góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kiến nghị một số vấn đề liên quan TTHC...; Đồng thời, tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã giải đáp việc xử lý thủ tục về thuế trong lĩnh vực sản xuất, thu mua, xuất khẩu hàng nông sản.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, CCHC là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền phục vụ và kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao Chỉ số PCI nói riêng và thu hút đầu tư, phát triển KT - XH nói chung.

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2023, trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng CCHC một cách đồng bộ, thực hiện các giải pháp kịp thời, phù hợp để cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Trên cơ sở các vấn đề tồn tại đã được chỉ ra, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; các sở, ngành rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản đang chồng chéo khi triển khai TTHC, ảnh hưởng doanh nghiệp, người dân. Gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng, triển khai nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và lấy kết quả thực hiện công tác CCHC là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc kiểm soát TTHC; tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của tỉnh, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt Đề án 06 để tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh thiết lập đường dây nóng ghi nhận ý kiến và xử lý các thắc mắc khiếu nại của người dân, doanh nghiệp liên quan đến TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh. Công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông kết quả xếp loại CCHC năm 2023 của các sở, ban, ngành, địa phương để người dân và doanh nghiệp theo dõi.

Cũng tại Hội nghị này, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương đã ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024./.

Nguồn: Phòng DN-HTĐT

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ