Sơ đồ tổ chức bộ máy - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Sơ đồ tổ chức bộ máy

08-09-2023

LIÊN HỆ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan – Di động

EMAIL

BAN LÃNH ĐẠO

Trương Chí Trung

Giám đốc

0233.3858.579 

0903570539

truongchitrung@quangtri.gov.vn

Phạm Văn Nghiệm

Phó Giám đốc

0233.3824.555  

0942.969.090

phamvannghiem@quangtri.gov.vn

Lê Thị Thương

Phó Giám đốc

 0233.3555.414

0942.987.234

lethithuong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Thương Huyền

Phó Giám đốc

0233.3550.167

0976.713.759

nguyenthuonghuyen@quangtri.gov.vn

VĂN PHÒNG

Lê Quang Tường

Chánh Văn phòng

0233.3755.579

0948.367.968

lequangtuong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Trường Sơn

Phó Chánh Văn phòng

0233.3557.168 

0855.07.8888

nguyentruongson1@quangtri.gov.vn

Nguyễn Việt Hà

Kế toán 

 

0945.579.777 

nguyenvietha1@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Khánh Vân

Văn thư

0233.3852.529

0942.595.123

nguyenthikhanhvan@quangtri.gov.vn

Hoàng Thị Quỳnh Nhân viên 0233.3557.168  0947920159 hoangthiquynh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Nam Hải Lái xe 0984579777  

THANH TRA

Lê Văn Hành

Chánh Thanh tra

0233.3552.998

0914.435.989

levanhanh@quangtri.gov.vn

Phùng Thế Khiêm

Thanh tra viên

0233.3552.998

0962.599.995

phungthekhiem@quangtri.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH

Nguyễn Đức Thành

Trưởng phòng

0233.3850.025

0935.860.199

nguyenducthanh@quangtri.gov.vn

Hoàng Ngọc Cảnh

Phó Trưởng phòng

0233.3852.683

0935.232.627

hoangngoccanh@quangtri.gov.vn

Nguyễn Lan Hương

Phó Trưởng phòng

0233.3852.030

0989.686.979

nguyenlanhuong@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

0233.3850.025

 0974.018.500

nguyenthianhtuyet@quangtri.gov.vn

Lê Công Cẩn

Chuyên viên

0233.3850.025

0913.421.853

lecongcan@quangtri.gov.vn

Hoàng Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên

0233.3852.683

0904.806.102

hoangthidieuquynh@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên

0233.3850.025

0984.567.589

nguyenthanhhai.vpub@quangtri.gov.vn

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đoàn Thị Minh Hải

Trưởng phòng

0233.3855.414

0905.632.888

doanthiminhhai@quangtri.gov.vn

Trần Thị Thúy Hằng

Phó Trưởng phòng

0233.3555.414

0944.404.369

tranthithuyhang@quangtri.gov.vn

Lê Thị Minh Hà

Chuyên viên

0233.3853.301

0948.162.099

lethiminhha@quangtri.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên

 0233.3853.301

0983.020.707

 nguyenmanhhung@quangtri.gov.vn

Bùi Thị Thúy

Chuyên viên

 

0919.979.455

buithithuy2@quangtri.gov.vn

PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

Trần Trung Hiếu

Trưởng phòng

0233.3552.296

0983.381.135

trantrunghieu@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng

0233.3555.879

0983.292.159 

nguyenthilanhuong@quangtri.gov.vn

Phan Nữ Ngọc Linh

Chuyên viên

0233.3555.879

0905.359.168

phannungoclinh@quangtri.gov.vn

Nguyễn Hồ Quỳnh Như

Chuyên viên

0233.3555879

0846.217.559

nguyenhoquynhnhu@quangtri.gov.vn

Thái Lê Phương Liên

Chuyên viên

0233.3555879

 0824053678

thailephuonglien@quangtri.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng

0233.3851.476

0914.068.803

nguyenvandung@quangtri.gov.vn

Mai Đức Trí

Phó Trưởng phòng

0233.3851.476

0913.485.723

maiductri@quangtri.gov.vn

Hoàng Thị Ngọc Lệ

Phó Trưởng phòng

0233.3851.476

0979.663.555 

hoangthingocle@quangtri.gov.vn

Nguyễn Hồng Lê

Chuyên viên

0233.3851476 

0906962777

nguyenhongle@quangtri.gov.vn

Hồ Chí Công

Chuyên viên

0233.3858.842

0976.684.726

hochicong@quangtri.gov.vn

Hồ Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

0233.3858.842

0943.179.357

hothingocanh@quangtri.gov.vn

Hồ Quốc Khánh  Chuyên viên   0233.3858.842         0929003997    

PHÒNG DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Trần Quang Vinh

Trưởng phòng

0233.3858.842

0905.425.025

tranquangvinh@quangtri.gov.vn

Võ Thị Thủy An

Phó Trưởng phòng

0233.3552.285

0905.445.575

vothithuyan@quangtri.gov.vn

Hoàng Yến

Chuyên viên

0233.3552.285

0943.063.666 

 hoangyen@quangtri.gov.vn

Hoàng Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

0233.3552.285

0917.950.357

hoangthilehang@quangtri.gov.vn

Trần Văn Sanh

Chuyên viên

0233.3552.285

 

 

Bùi Phương Ngọc

Chuyên viên

 0233.3552.285

0828460299

buiphuongngoc@quangtri.gov.vn

]]>

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ