Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Thông báo tình hình đăng ký doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2024

03/05/2024 17:09:00

Nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị thông báo đến quý cơ quan tình hình đăng ký doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Trong 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 95 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng vốn đăng ký là 385 tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp hơn 4 tỷ đồng.

Lũy kế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến 31/3/2024 là 3.376 doanh nghiệp.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2024 là 805 người, giảm 9,8 % so với cùng kỳ năm 2023.

- Cơ cấu ngành nghề của các doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh chính):                                                                            + Nông, lâm nghiệp - thủy sản:  0 doanh nghiệp (0%)

+ Công nghiệp - Xây dựng: 53 doanh nghiệp (55,8 %)

+ Dịch vụ: 42 doanh nghiệp (44,2 %)

- Phân theo địa bàn:

STT

Đơn vị

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới

Số vốn điều lệ đăng ký (tỷ đồng)

1

Huyện Đa Krông

1

2

2

Huyện Hướng Hoá

5

13,3

3

Thị xã Quảng Trị

1

24

4

Huyện Gio Linh

11

35

5

Huyện Vĩnh Linh

15

37

6

Huyện Cam Lộ

8

45,775

7

Huyện Hải Lăng

3

4

8

Thành phố Đông Hà

42

195,15

9

Huyện Triệu Phong

9

29,5

- Số hồ sơ nộp qua mạng là 326 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ là 100%

2. Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

Trong 3 tháng đầu năm 2024, có 48 đơn vị trực thuộc được thành lập (trong đó có 11 chi nhánh, 30 văn phòng đại diện, 07 địa điểm kinh doanh), tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

3. Tình hình doanh nghiệp hoạt động trở lại, tạm ngừng hoạt động, giải thể...

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 83 doanh nghiệp, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2023.

- Số đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại là 11 đơn vị, giảm 52,2% so với cùng kỳ năm 2023.

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 235 doanh nghiệp, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2023.

- Số đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động là  43 đơn vị, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023.

- Số doanh nghiệp đã giải thể là 23 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó số doanh nghiệp giải thể tự nguyện là 23 doanh nghiệp, số doanh nghiệp giải thể do thu hồi, theo quyết định của tòa án: 0 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp thông báo sẽ giải thể là 17 doanh nghiệp, giảm 26,1% so với cùng kỳ năm 2023.

- Số đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động là 28 đơn vị, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2023.

- Số doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động vì bị cảnh báo, vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động là 26 đơn vị, giảm 81,8% so với cùng kỳ năm 2023.

        - Số lần doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo thay đổi là 31 lần, tăng 3,3%% so với cùng kỳ năm 2023.

- Số lần doanh nghiệp đăng ký thay đổi là 145 lần, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2023.

- Số doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 08 doanh nghiệp, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Chi tiết tại đây

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ