Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

HỒ SƠ RÀ SOÁT, THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG TRỊ

03/11/2023 08:27:00

Hồ sơ rà soát, thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chi tiết: tại đây

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ