Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Kiểm tra công tác CCHC tại các Phòng thuộc Sở năm 2023

11/09/2023 14:49:00

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-SKH ngày 09/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc được ban hành tại Quyết định số 21/QĐ-SKH ngày 15/02/2022 của Giám đốc Sở KH&ĐT và Thông báo số 81/TB-SKH ngày 09/9/2022 về Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2023.
Sáng ngày 11.9.2023, Tổ giúp việc CCHC Sở đã tổ chức phiên làm việc để tiến hành kiểm tra tình hình triển khai công tác CCHC tại 03 Phòng: Kinh tế ngành, Doanh nghiệp & Hợp tác đầu tư và Tổng hợp - Quy hoạch. Chủ trì phiên làm việc: đ/c Lê Thị Thương - Phó Giám đốc Sở, Phó trưởng ban chỉ đạo CCHC Sở.
Sau khi nghe đại diện các Phòng trình bày báo cáo tự kiểm tra công tác CCHC, các thành viên Tổ giúp việc đã tham gia, đóng góp các ý kiến thảo luận nhằm đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo CCHC và Ban Giám đốc Sở các giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC tại các Phòng thuộc Sở.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ