Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Thông báo số liệu đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

19/07/2023 09:08:00

1. Đông Hà

2. TXQT

3. Vĩnh Linh

4. Gio Linh

5. Cam Lộ

6. Triệu Phong

7. Hải Lăng

8. Hướng Hóa

9. ĐaKrông

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ