Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Thông tin về các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực đầu tư

08/09/2023 15:11:00

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ:

Điều ước quốc tế về đầu tư là điều ước quốc tế có hiệu lực đối với Việt Nam mà Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành viên của điều ước đó, gồm:

  1. Các hiệp định song phương và đa phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư;
  2. Các hiệp định thương mại tự do và các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực khác;
  3. Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ký ngày 07 tháng 11 năm 2006;
  4. Các điều ước quốc tế khác quy định quyền và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư.

Các điều ước quốc tế về đầu tư được tập hợp, công bố tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, bao gồm:

 (i) Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO (2007);

 (ii) Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN - ACIA (2009);

 (iii) Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ - AFAS (2014);

 (iv) Hiệp định thương mại tự do giữa:

 - ASEAN với Trung Quốc – ACFTA (2005);

 - ASEAN với Hàn Quốc – AKFTA (2007);

 - ASEAN với Australia/New Zealand – AANZFTA (2009);

 - ASEAN với Ấn Độ - AAFTA (2010);

 - Việt Nam với Hàn Quốc – VKFTA (2015).

 (Các Hiệp định trên sau đây gọi tắt là FTAs)

 (v) Hiệp định về Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Nhật Bản – AJCEP (2008);

 (vi) Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ - BTA (2000);

 (vii) Hiệp định về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư Việt Nam – Nhật Bản (BIT Việt – Nhật) (2003); Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản – VJEPA (2008).

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ