Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

NIÊM YẾT CÔNG KHAI NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRI

06/10/2023 10:50:00

Công khai nội dung chi tiết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Danh mục dự án đầu tư có SDĐ theo NĐ25

2. Lĩnh vực ODA và NGO

3. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

4. Các Lĩnh vực về thành lập và hoạt động DN, DN XH. DN NN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ