Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Công khai tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công tính đến 30/4/2024

09/05/2024 07:48:00

Nguồn: Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ