Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ĐẾN NĂM 2045

04/08/2023 09:04:00

Gửi kèm Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 và các tài liệu liên quan:

1. Quyết định phê duyệt

2. Phối cảnh

3. Sở đồ quy hoạch sử dụng đất

4. Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

5. Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ