Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Hội nghị sơ kết hoạt động Dự án 6 tháng đầu năm 2017

26/07/2017 08:20:00

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 – nửa chặng đường thực hiện kế hoạch năm và những nhiệm vụ đặt ra đối với các tháng còn lại cuối năm trong thực hiện Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị

Trung tuần tháng 7/2017, tại Trung tâm dịch vụ hội nghị tỉnh, ông Trần Đức Tâm - Giám đốc BQLDA Phát triển Đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị đã chủ trì cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.  Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Cảnh Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư và toàn thể cán bộ Ban QLDA.
         Giám đốc BQLDA ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực đóng góp của tập thể BQLDA nhằm đem lại các kết quả ban đầu của Dự án trong 6 tháng đầu năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực: nhân sự, hành chính, kỹ thuật, đấu thầu, dịch vụ tư vấn, nâng cao năng lực -đào tạo, giám sát-đánh giá, kế hoạch, kế toán- tài chính và GPMB-TĐC.  Hoạt động của Dự án đã được vận hành theo từng lĩnh vực và theo hướng chuyên môn hoá có sự phân công, phân nhiệm cụ thể. Công tác quản lý và giám sát được nâng lên một bước, theo hướng thực chất hơn, tiến độ thực hiện dự án được kiểm soát tốt và công tác báo cáo hiệu quả tạo điều kiện cho việc ra các quyết định kịp thời của Giám đốc về chỉ đạo thực hiện Dự án. Mặc dù Dự án có tiến độ thực hiện tốt về mặt vật lý với nhiều hoạt động triển khai, tuy nhiên tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt được tỷ lệ như mong đợi. Việc tăng tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn được phân bổ theo kế hoạch đúng mục đích, đúng thời gian và hiệu quả là một thách thức lớn của BQLDA trong 6 tháng cuối năm  2017.
       Giám đốc Ban QLDA nhấn mạnh, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm  2017 hết sức to lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao độ, phải huy động sức lực và trí tuệ của tất cả cán bộ Ban QLDA đến mức tối đa, trong đó việc tăng cường công tác giải ngân, đặc biệt là nguồn vốn ADB, điều chỉnh kế hoạch hoạt động 2017,  GPMB-TĐC, bàn giao mặt bằng sạch để thi công và tăng cường công tác giám sát thi công được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.  Đặc biệt trong năm 2017 sẽ diễn ra hoạt động đánh giá sơ kết giữa kỳ (trong tháng 9/2017), ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện dự án, ADB sẽ xem xét việc sử dụng vốn kết dư, việc gia hạn thời gian kết thúc dự án. Đây là những vấn đề mang tính nguyên tắc và chính sách, cần có sự ủng hộ về mặt chủ trương của các bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự đồng thuận của nhà tài trợ ADB.
        Căn cứ các nhiệm vụ và phân công trách nhiệm được nêu ra và thảo luận tại Hội nghị, Giám đốc Ban QLDA yêu cầu các thành viên của BQLDA tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và lòng nhiệt tình, nỗ lực hoàn thành các công việc đúng thời gian và có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2017.   

Tác giả bài viết: Tin và bài: Lê Đức Hoàng – Điều phối viên Ảnh: Cao Viết Chính

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ