Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2022: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.

03/03/2023 10:35:00

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án USAID LinkSME để thực hiện khảo sát và xây dựng Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2022: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.

Nhằm cung cấp thêm thông tin của báo cáo tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cung cấp toàn bộ Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2022 theo file đính kèm.

Bấm vào đây để tải

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ