Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Báo cáo tình hình thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện năm 2023

04/03/2024 15:45:00

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại Hội nghị phân tích đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 vào ngày 09/05/2023, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Sở ban ngành liên quan nghiên cứu giải pháp cải thiện chỉ số gia nhập thị trường đặc biệt rà soát thực hiện rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, đi vào hoạt động.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh cải thiện chỉ số gia nhập thị trường trong thời gian tới đồng thời nắm bắt, xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu thuộc chỉ số gia nhập thị trường, đặc biệt chỉ tiêu tỷ lệ Doanh nghiệp phải chờ hơn một tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động (xếp thứ 62/63 trong năm 2022), Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, ban ngành đánh giá cụ thể đối với từng thủ tục hành chính đã thực hiện trong năm 2023 đồng thời báo cáo theo nội dung như phụ lục đính kèm.

Kính đề nghị Quý Cơ quan/Đơn vị báo cáo tình hình thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2024 và file mềm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ e-mail: doanthiminhhai@quangtri.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tải biểu mẫu báo cáo tại đây

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ