Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Làm việc với đoàn kiểm điêm tình hình thực hiện dự án GMS

23/04/2018 08:25:00

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và đại diện các Chủ dự án tổ chức cuộc họp kiểm điểm 03 bên về tình hình thực hiện các dự án vay vốn ADB.

Ngày 11/4/2018, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và đại diện các Chủ dự án tổ chức cuộc họp kiểm điểm 03 bên về tình hình thực hiện các dự án vay vốn ADB.
         Tại cuộc họp, liên quan đến Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) tỉnh Quảng Trị. Sở Kế hoạch và Đẩu tư tỉnh Quảng Trị (đại diện cơ quan chủ quản Dự án của tỉnh Quảng Trị) đã nêu 03 vấn đế chính của Dự án bao gồm: (i) Đề xuất tái phân bổ chi phí, bao gồm việc sử dụng  phần vốn vay để bù đắp việc gia tăng chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư (GPMB-TĐC) theo các kế hoạch cập nhật tái định cư đã được ADB phê duyệt (ii) việc sử dụng nguồn vốn kết dư của Dự án (iii) việc gia hạn thời gian thực hiện của Dự án.
         Cuộc họp đã thảo luận các nội dung có liên quan và đi đến thống nhất một số nội dung chính. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Nguồn vốn kết dư đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông, phần vốn kết dư, vay vốn của ADB, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ADB sớm có ý kiến chính thức. Hiện nay tính sẵn sàng của các tiểu dự án đề xuất bổ sung rất cao, không bị ảnh hưởng về tác động GPMB, TĐC và đã có các báo cáo tuân thủ chính sách an toàn, báo cáo nghiên cứu tác động kinh tế, tài chính,trên cơ sở tài liệu rất đầy đủ về các tiểu dự án đề xuất mà tỉnh Quảng Trị chuẩn bị và đã gửi cho ADB và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngân hàng Phát triển Châu Á sẽ có ý kiến chính thức trong thời gian dự kiến 30/4/2018.
         Đối với đề xuất tái phân bổ chi phí, bao gồm việc sử dụng phần  vốn vay để bù đắp việc gia tăng chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư (GPMB-TĐC theo các kế hoạch tái định cư cập nhật đã được ADB phê duyệt, ADB đã ghi nhận và không phản đối việc tăng thêm phần kinh phí này. Tuy nhiên, Bộ Tài Chính đề nghị không sử dụng nguồn vốn vay để bù đắp cho phần chi phí  tăng thêm. . Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Thủ tướng Chính Phủ xem xét, quyết định theo cơ chế đặc thù và sẽ thông báo cho tỉnh Quảng Trị và ADB về vấn đề này trong thời gian sớm nhất.
          Đối với việc gia hạn thời gian thực hiện của Dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ADB đều đồng ý về nguyên tắc việc sẽ gia hạn dự án nhằm bù đắp thời gian chậm trễ do khách quan. Tuy nhiên, thời gian cụ thể (có thể gia hạn 6 tháng hoặc 1 năm) sẽ được UBND các tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh, Ngân hàng Phát triển Châu Á rà soát, thống nhất tại phiên đánh giá giữa kỳ của Dự án dự kiến tổ chức vào tháng 5/2018.

Tác giả bài viết: Tác giả bài viết và hình ảnh : Lê Thị Thương – Bộ phận Thường trực Dự án

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ