Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Công khai tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công tính đến 15/12/2023

20/12/2023 13:52:00

Trên đây là tỷ lệ giải ngân chi tiết các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ